מכון פוליגרף מודיעין עילית, מכוני פוליגרף במודיעין עילית • בדיקת פוליגרף במכון פוליגרף במודיעין עילית לעובד / עובדת.
  בדיקות הפוליגרף עבור עובדים שכבר מועסקים בחברה מתנהלות בדיוק אותו הדבר כמו בדיקות הסינון הראשוני. יש לציין כי לרוב אין חשד לגבי העובדים, כי הם מעלו באמון אלא אלו בדיקות פתע שגרתיות על מנת להבטיח את ההגנה על החברה.

  במידה ונמצא שאחד העובדים מעל באמון החברה (גנב, מכר סודות וכדומה) האדם יפוטר לאלתר, דבר היוצר מנגנון הגנה על החברה משום שכל עובדי החברה ידעו כי הוא פוטר וכמובן שגם ידעו למה וכך הם יזהרו מלעשות דבר כזה בעצמם.

  מחפש מכון פוליגרף במודיעין עילית? שירות אמין ומקצועי


  בדיקת פוליגרף - קבילות בבית המשפט כראיה.
  בתחום המשפט הפלילי לעומת זאת, לא ניתן להביא את בדיקת הפוליגרף כראיה בפני בית המשפט אולם במהלך שלב החקירה בדיקת הפוליגרף מהווה כלי חקירה לגיטימי בידי המשטרה.

  אזור פעילות במודיעין עילית:
  קהילות יעקב 151, מסילת ישרים 204, טורי זהב 101, זכרון שמואל 252, דרך קרית ספר 230, חזון איש 152, מהר"י קאפח 123, נודע ביהודה 209, ריטב"א 240, שתילי זיתים 120, אבי עזרי 150, נתיבות שלום 241, אורחות צדיקים 219, רש"י 115, משעול רבי טרפון 227, מהרי"ץ 114, יערות דבש 111, מנחת חינוך 203, פרי חדש 213, שדרות יחזקאל 226, אור החיים 210, רבי יהודה הנשיא 220, מסילת יוסף 205, חפץ חיים 106, כף החיים 107, קדושת הלוי 121, שער המלך 208, קצות החושן 214, משך חכמה 207, עין התלמוד 217  חקירת הונאות.
  בחתך גס ההונאות העיקריות איתם לרוב מתמודדים הינם הונאות של אנשים פרטיים המנצלים את טוב ליבם, תמימותם או ערירותם של אנשים סביבם וכן הונאות המתבטאת במעילות כספים בחברות פרטיות או ציבריות (כמו בנקים, חברות ביטוח וכדומה) המתבצעות על ידי עובדי החברה.

  מה שדומה בין השניים האלו הוא האופי שבו נעשית ההונאה, ה"עוקץ". תמיד יש סדרת אירועים שיש לעקוב אחריהן בזהירות על מנת לקבל את התמונה השלמה האמיתית. מדובר בתחום החקירה הקשה ביותר לפיצוח שיש לבצע בו חקירה רחבת היקף בכדי למצוא אנשים נוספים אשר ייתכן ונפגעו מהפרשה, יש למצוא את כל הנפשות אשר פעלו או לקחו חלק בהונאה, מי הם ומה היה תפקידם בכוח.

  כל סוגי החקירות בפריסה ארצית‏