בדיקת פוליגרף אלעד, בדיקות פוליגרף באלעד • בדיקת פוליגרף באלעד - מבחן אמינות לעובדים.
  יותר ויותר מעסיקים כיום מעוניינים לבצע בדיקת פוליגרף על עובדיהם הפונטציאלים וזאת בכדי לבדוק האם הדברים אשר סיפרו להם לגבי עברם וניסיונם המקצועי והאישי הינו מהימן. לרוב בדיקת הפוליגרף הינה בין הסינונים הראשונים שמבצע המעביד, זאת מאחר שזהו כלי יעיל לאסיפת מידע על המועמד וכי התהליך הינו מהיר.

  מחפש בדיקת פוליגרף באלעד? שירות אמין ומקצועי


  בדיקת פוליגרף באלעד למועמדים למשרה.
  מעבר לבדיקות הסינון בשלב הראיון לעבודה, מעסיקים רבים בוחרים להשתמש בבדיקות פוליגרף לעובדים קיימים שלהם באופן תקופתי, כלומר כל כמה זמן העובדים עוברים בדיקת פוליגרף ונאמנותם לחברה נבדקת. ישנן חברות המשתמשות בבדיקה באופן חד פעמי עבור עובדים שכבר מועסקים אצליהם, כמו לדוגמא במצבים שהחברה עובדת על מוצר חדש, שפיתוחו הינו סודי והם רוצים לראות שהעובדים לא מדליפים מידע לחברות מתחרות.

  אזור פעילות באלעד:
  רשב"י 206, רבנו תם 102, רבי מאיר 201, רבי יהודה הלוי 213, רבי חייא 108, רבי יהושע 221, רבינו בחיי 215, רובע E 6501, אבטליון 123, רבי יהודה הנשיא 105, רובע B 6505, התאנה 106, שמעון הצדיק 205, ריטב"א 122, רובע F 6503, רמב"ן 207, אלעד 9000, רבי יוסי בן קיסמא 204, שמעיה 125, רובע A 6509, ראב"ד 219, רבי פנחס בן יאיר 202, רמ"ה 226

  מי אינו קביל לעבור בדיקת פוליגרף?- אנשים בעלי בעיות נפשיות אינם קבילים לעבור בדיקת פוליגרף. כך גם אנשים אשר נלחצים במידה יתרה מהבדיקה שהרי אז תוצאת הבדיקה לא יוכלו להיות חד משמעיות והבדיקה לא תוכל לתת תוצאות מוחלטות אשר ירצו את מי מהצדדים.

  כל סוגי החקירות בפריסה ארצית‏


   

מחפש חוקר פרטי?‏

 • שם:
  טלפון:


חוקר באלעד